Members & Staff


Working Staff


Sr. No. Staff Name Work
1. Shri.Vinayak Namdev Udata Coordinator
2. Sou. Rama Mallikarjun Eppalpalli Librarian
3. Shrimati. Vanita Dipak Kayat Librarian
4. Shri. Kashinath Khobanna Kholi Clerk
5. Shri. Ganshyam Shivaji Bhosale Watchmen

Library Members List


Sr. No. Members No. Of Members

News and Events


Join Us

  • Books Membership @ 265
  • Magzines membership @ 270
  • Competitive Exam Membership @275
  • Women Membership @Rs.265
  • Children Membership @40
Read more

Contact Us

Purva Vibhag Sarvajnik Vachnalaya, Solapur

Address : 151/5, Ravivar Peth, Kanna Chowk.

Solapur - 413005.

Phone : (0217) 2722478.

Email : purvavibhagvachanalaya@gmail.com